A Quiet Dream

Pop-up udstilling d. 8 oktober i Hellerup

Kunstserien ’A Quiet Dream’ handler om de drømme vi hver især har, og jeg bruger bjerget som et gennemgående motiv til at beskrive en stille drøm.

Bjerge har en rungende stilhed over sig. De larmer i landskabet, men er samtidig helt stille, ligesom de drømme vi kan gå med indeni.

I denne serie er bjerget et symbol på en drøm – en proces der kan være fyldt med uforudset terræn, med risikoen for at falde dybt, men også på chancen for at finde en vej der fører en frem og op mod den udsigt man drømmer om, eller som fører en frem til en indsigt, der får en til at stoppe et helt andet sted på bjerget end på bjergets top.  

Stilheden er et symbol på den ensomhed eller længsel der kan være relateret til en drøm. Det kan være de drømme man ikke tør sætte ord på, de drømme der ikke lykkedes, eller som føles uendelige at opnå. Det kan også være drømme der kræver så meget af en, at man mister energien til andet end at ‘bestige bjerget’. Og så er der den følelse af at flakke i blinde efter en drøm man ikke kan sætte ord på eller dagdrømmeriet som man holder for sig selv, i stilheden.

Uanset hvilken drøm du har, håber jeg at du kan relatere serien til en proces i dit liv, og ikke mindst på at se dig d. 8 oktober.

ENGLISH:

The art series ‘A Quiet Dream’ is about the dreams each of us have, and I use the mountain as a continual motive to describe A Quiet Dream. Mountains approach the landscape with an echoing silence. They makes a kind of noise in the landscape, but at the same time they are very quiet, just like the dream we can have inside each of us.

In this series the mountain is a symbol of a dream – a process which can be filled with unknown terrain with the risk to fall deep, but also a chance to find a way which leads you forward and up to the view you dream of, or which lead you to an insight, that makes you stop a complete other place at the mountain than at the mountain top.

The silence is a symbol of the loneliness or longing which can be related to a dream. It can be these dreams you don’t dare to say out loud, the dreams that doesn’t succeed or which feels endless to reach. It can also be dreams that demands so much from you, that you loose the energy to anything else than ‘climbing the mountain’. And then… there can be this feeling of searching in blindness after a dream which isn’t really clear to you yet, or there can be the daydreaming you keep for yourself, in silence.

No matter what kind of dream you have or don’t yet have, then I hope that you can relate the art series to a process in your life, and not at least I hope to see you the 8th October.

Tid: D. 8. Oktober kl 16-21. / Adr: Boutique La Pluie, Hellerupvej 52C Kld. Th. 2900 Hellerup 

The Installation piece – A visualization of the feelings of A Quiet Dream –

Exhibition